Учнівське самоврядування

(Шкільне Братство)

Маневицького ліцею № 1

імені Героя України Андрія Снітка Маневицької селищної ради

працює над проблемою:
«Набуття сучасними школярами навичок колективної управлінської діяльності, оволодіння правилами колективного спілкування, культурою взаємин, засвоєння технології вироблення, ухвалення і виконання рішень».

Метою його діяльності є створення та впровадження в практику роботи школи ефективної моделі учнівського самоврядування, формування і розвиток соціальної активності, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Шкільне Братство має двоступеневу структуру: загальношкільну і класну. Однією з головних фігур, яка сприяє розвитку учнівського самоврядування у класі, є класний керівник. Саме він працює над тим, щоб розвивати соціальну активність учнів, виховувати в них почуття власної гідності, надавати їм можливість самореалізуватися.

Вищим керівним органом Шкільного Братства є Рада Шкільного Братства (РШБ), до складу якої входять: голова РШБ, голови служб і комісій, секретар, учні-старшокласники і педагог-організатор – консультант.

У своїй роботі Шкільне Братство керується Статутом органів учнівського самоврядування, Положенням про виборчу комісію, Положенням про вибори Голови РШБ, Положенням про голову РШБ, планом роботи на навчальний рік.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ Є:

– створення належних умов для змістовного дозвілля учнів;

– організація колективного пошуку оптимальної структури учнівського самоврядування в школі, яка б відповідала потребам сьогодення;

– залучення учнів до активної участі в учнівському самоврядуванні;

– визначення сучасного змісту, форм та методів роботи органів учнівського самоврядування;

– реалізація запланованих виховних заходів;

– реалізація запланованих рейд – перевірок та операцій “Урок”, “Зовнішній вигляд учня”;

– забезпечення, захист прав та інтересів учнів на основі виконання ними Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку;

– пропаганда здорового способу життя;

– сприяння творчій, спортивній діяльності учнів;

– формування та розвиток особистості з високим рівнем національної свідомості і самосвідомості;

– формування організаторських умінь і навичок шляхом поступового розширення діапазону громадських доручень, під час виконання яких учні виступають у ролі організатора;

– виховання інтересу до знань;

– виховання творчого підходу до вирішення проблем навчально-виховного процесу;

– контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація чергування учнів по школі;

сприяння становленню іміджу школи.

Голова Ради Шкільного Братства – Фурсік Софія
Заступник Голови Ради Шкільного Братства – Лагода Софія