Положення

Положення про порядок розслідування у закладі освіти нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Про преміювання

Про грошову винагороду

Про педагогічну раду

Про інституційну форму здобуття освіти

Про індивідуальну форму здобуття освіти

Про академічну доброчесність у закладі освіти

Про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Про команду психологічного супроводу дітей з ООП