Правила поведінки здобувачів освіти

  СХВАЛЕНО                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання педагогічної ради     Наказ Маневицького ліцею №1 імені Маневицького ліцею №1 імені         Героя України Андрія Снітка
Героя України Андрія Снітка          від 09.12.2021№144-0
від 08.12.2021№06/10

ПРАВИЛА

поведінки здобувачів освіти Маневицького ліцею №1

 імені Героя України Андрія Снітка Маневицької селищної ради

І. Загальні положення

Нищезазначені Правила поведінки для здобувачів освіти є обов’язковими для всіх учнів ліцею. У разі невиконання і порушення цих Правил учні чи їх батьки притягуються до відповідальності у відповідності із чинним законодавством.

Усі рішення адміністрації ліцею, педагогічної ради й органів самоврядування є обов’язковими для виконання кожним здобувачем освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, запропонованих закладом освіти освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;
 • дотримуватись правил  безпеки життєдіяльності, визначених інструкціями закладу освіти;
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб; 
 • сумлінно ставитися до навчання, виконувати завдання вчителя і опановувати матеріал у необхідному обсязі.
 • вітатись з всіма учителями, старшими людьми, гостями закладу освіти та ровесниками;
 • підтримувати чистоту і порядок на території закладу освіти, в міру необхідності прибирати  закріплену територію;
 • у випадку пропуску занять  обґрунтувати свою відсутність на уроках відповідними документами (довідкою з лікарні, пояснюючою запискою від батьків);
 • користуватися мобільним телефоном лише під час перерв. На уроках телефон повинен бути переведений в безшумний режим та знаходитися в портфелі учня;
 • у випадку пропуску занять без поважної причини представили пояснюючі документи.

Здобувачам освіти забороняється:

    – приносити на територію закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, тютюнові вироби, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути, газові балончики, а також інші речі, не потрібні для занять;

   – без дозволу педагогів  йти з ліцею та її території в урочний час;

    – запрошувати в заклад освіти під час освітнього процесу сторонніх осіб для вирішення особистих питань;

    – палити у приміщеннях і на території закладу освіти;

    – приносити і вживати насіння;

    – їздити на території школи на мопедах і мотоциклах;

    – грати в азартні ігри (ігрові карти, гра на гроші і т.п.);

   – користуватися плеєрами і мобільними телефонами на уроках.

ІІ. До початку уроків

1. Здобувачі освіти приходять до ліцею за 15 хвилин до початку занять, чергові – за 20 хвилин.

2. При вході до закладу освіти:

 – на дверях необхідно пропустити вчителів і молодших школярів;

 – зняти головний убір;

 – привітатися з учителями, іншими працівниками і школярами.

3. До приходу вчителя здобувачі освіти готують все необхідне до уроку. Підручник, щоденник, зошити мають бути акуратно покладені на парті.

4. Після дзвінка здобувачі освіти зобов’язанні йти до класу і займати свої місця.

 ІІІ. На уроці

 1. Без дозволу вчителя або класного керівника ніхто з учнів не має права пересідати за іншу парту.
 2. Здобувачі освіти зустрічають учителя встаючи.
 3. Учні, які запізнилися на урок, допускаються в клас лише після того, як вони постукали в двері, вибачилися і  пояснили причину запізнення.
 4. Не тримати  на парті нічого зайвого.
 5. Розпочинати  роботу за вказівкою вчителя.
 6. Здобувачі освіти, які бажають відповісти на запитання, поставлене вчителем, або звернутися до вчителя із запитанням, повинні підняти руку.
 7. Домашні завдання записувати у щоденник.
 8. Після закінчення уроку учні встають тільки після слів вчителя: “Урок закінчено»
 9. Мобільні телефони під час уроку повинні бути переведені в безшумний режим та лежати в портфелях.

ІV. На перерві

 1. Перед виходом із класу на перерву учень повинен обов’язково прибрати своє робоче місце.
 2. На перерві та під час руху по сходах не бігати, не галасувати.
 3. Виконувати вимоги вчителів і чергових.
 4. При зустрічі із дорослими зупинитись, пропустити їх, привітатися.
 5. Під час руху на сходах іти спокійно, притримуючись правої сторони.
 6. Відпочивати у коридорі спокійно, не бігати, не штовхатися.
 7. Кожен здобувач освіти, при звертанні до нього чергового вчителя або чергового учня, зобов’язаний назвати своє прізвище і клас.
 8. Здобувачам освіти забороняється заходити в учительську без дозволу вчителя.
 9. При появі на поверсі директора, його заступників, вчителів або кого-небудь з дорослих, здобувачі освіти повинні стати вбік і пропустити їх, обов’язково привітатися.

V. Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу

 1. Кожен здобувач освіти зобов’язаний з’явитися до закладу освіти в чистому і охайному одязі ділового або напівділового стилю.
 2. Зачіска повинна бути акуратною.
 3. Під час перебування в ліцеї забороняється користуватися яскравими прикрасами. Вигляд учнів має бути природнім, тому забороняється яскравий макіяж.
 4. На уроках фізкультури учні повинні бути у спортивній формі і взутті.

VI. Вимоги до мови учнів

 1. Не дозволяється вживати брутальних і лайливих слів, кличок і прізвиськ за будь-яких обставин в усній чи письмовій формі.
 2. Звертаючись до кого-небудь з проханням не забувай сказати «будь ласка», за проявлену послугу – подякувати.

VII. Вимоги по догляду за підручниками, зошитами, щоденниками

1. Учні зобов’язані бережно поводитись із підручниками.

2. Не допускається робити в підручниках  ніяких поміток, не дозволяється загинати сторінки.  Рекомендується користуватися закладинкою.

3. Зошити мають бути підписаними за встановленим зразком та обкладені поліетиленовою обгорткою.

4. Всі записи в зошитах мають відповідати правилам орфографічного режиму.

5. Кожен здобувач освіти повинен охайно вести щоденник, подавати його для виставлення оцінок вчителю; в кінці кожного тижня здавати щоденник для перевірки класному керівнику.

VIII. Вимоги до збереження майна

1. Учні зобов’язані зберігати майно ліцею, підтримувати чистоту і порядок, пам’ятати, що школа – їх  другий дім.

2. Всі учні зобов’язані обережно поводитись із речами своїх товаришів.

3. Забороняється псувати парти, дошку, інші меблі; бруднити двері, стіни, вікна в класах і в  коридорах.

4. Учні повинні оберігати зелені насадження на подвір’ї закладу освіти та навколо нього.

IX. Поведінка в  їдальні

1.     Учні повинні іти в їдальню організовано і спокійно.

2.     Перед вживанням їжі необхідно вимити руки.

3.     В їдальні потрібно поводити себе відповідно до правил культури поведінки.

5.     Поївши, учень повинен зібрати брудний посуд та віднести його у віконце для миття.

 X. Обов’язки чергових у класі

1. Чергові учні зобов’язані перед початком занять і на перервах готувати класну кімнату до занять:

    – провітрювати приміщення;

    – готувати крейду, вимивати ганчірку;

    – розставляти стільці;

 2. Чергові учні в класі  зобов’язані виконувати вимоги інструкції щодо чергування в класі.

XІ. Матеріальна відповідальність здобувачів освіти

1. Учні несуть відповідальність за збереження свого майна у закладі освіти: власних мобільних телефонів, гаджетів та інших персональних речей.

2. Батьки матеріально відповідальні за пошкодження дитиною майна закладу освіти. 

XІІ. Відповідальність за порушення правил поведінки

Учні та їх батьки погоджуються з Правилами поведінки здобувачів освіти та підтверджують розуміння їх важливості. І діти, і батьки є відповідальними за їх виконання.

Учні, що допустили порушення різного ступеня тяжкості, передбачені цими Правилами поведінки, можуть бути притягнені до відповідальності згідно норм чинного законодавства із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє заклад освіти.

Незначні порушення — це ті, які не несуть небезпеки для життя і здоров’я, але негативно впливають на атмосферу в класі та закладі освіти: знущання, дражніння, приниження, глузування, ненормативна лексика, жбурляння предметами, грубість, агресивна поведінка, неповага, обман, фальсифікація, плагіат, зухвала поведінка, опір педагогам, зневага учнівських обов’язків, недотримання правил безпеки тощо.

Можливі наслідки незначних порушень:

 • навчання відповідальності за свої дії;
 • навчання альтернативному вибору, який матиме позитивні результати;
 • написання пояснювальної записки;
 • виховна розмова з класним керівником;
 • написання листа – вибачення;
 • спілкування з батьками по телефону, листуванням або персональна зустріч;
 • консультація психолога ліцею чи соціального педагога;
 • зустріч учня з директором.

Значні порушення – булінг (цькування), залякування (у тому числі в Інтернеті),  загроза фізичним насильством, заподіяння шкоди іншим у результаті бійки, дискримінація, загроза насильства сексуального характеру, куріння, наявність або вживання алкоголю або наркотиків, крадіжки, грабунки, вимагання, вандалізм, загроза заподіяння шкоди, володіння порнографічними матеріалами, володіння зброєю або копією зброї та інші серйозні порушення, які можуть завдати шкоди здоров’ю інших учасників освітнього процесу.

Можливі наслідки значних порушень:

 • негайна персональна зустріч із батьками;
 • відшкодування збитків шкільного майна батьками;
 • передача справи на розгляд відповідних органів влади (служба у справах дітей, національна поліція, прокуратура).