Структура методичної роботи

Про структуру і організацію методичної роботи з

педагогічними працівниками

у 2021-2022 навчальному році

1. Педагогічний аналіз і оцінювання діяльності школи в минулому

навчальному році показали, що здійснювана педагогічним колективом методична робота була спрямована на вирішення проблеми «Формування ключових компетентностей учнів в рамках особистісно-орієнтованого навчання»

Питання реалізації цієї проблеми обговорювались на засіданні педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях ШМО, методичних семінарах.

З метою підвищення рівня навчально-виховної роботи, забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу і окремих вчителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань,

НАКАЗУЮ:

У 2021-2022 навчальному році продовжити роботу над єдиною методичною проблемою «Формування ключових компетентностей учнів в рамках особистісно-орієнтованого навчання».

2. Затвердити склад методичної ради школи:

Дуднік Н.О. – голова методичної ради,

Кубах О.В. – секретар,

члени ради – керівники шкільних методичних об’єднань,

керівник психолого-педагогічного семінару Матвєічева А.Я.

3. Керівниками ШМО призначити:

– Мандзюк О.В. – керівник ШМО вчителів – філологів;

– Пилипчук М.В. – керівник ШМО вчителів англійської мови;

– Бондар Л.І. – керівник ШМО вчителів математики, фізики, інформатики;

– Шишковська Л.Г. – керівник ШМО вчителів природничих наук;

– Федорук А.В. – керівник ШМО вчителів історії; правознавства, етики;

– Шевчук Т.Д. – керівник ШМО вчителів художньо-естетичного циклу;

– Чесак Т.С. – керівник ШМО 1-4 класів.

– Піддубна Л.В. – керівник ШМО вчителів індивідуального та інклюзивного навчання.

– Іщик А.М. – керівник ШМО класних керівників

4. Керівником психолого-педагогічного семінару затвердити Матвєічеву А.

5. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Дуднік Н.О. та Зощук Л.М.

5.1. Організувати роботу постійно діючого семінару «Формування життєвої компетентності учнів» (жовтень, січень, березень).

5.2. Організувати діяльність ШМО, перевірити планування їх роботи

5.3. Працювати над вивченням і узагальненням досвіду роботи вчителів, що атестуються у 2021-2022 навчальному році.

6. Організувати щомісячне проведення інструктивно-методичних нарад.

7. Направити на курси підвищення кваліфікації педагогів (згідно поданого списку). Зощук Л.М.

8. Основною індивідуальною формою підвищення професійної майстерності уважати самоосвіту.

9. Провести такі методичні заходи:

– предметні методичні тижні (згідно з графіком);

– творчі звіти вчителів, що атестуються (березень);

– педагогічні читання (вересень, січень);

– виставка «Творчі сходинки» (березень);

– конкурс «Вчитель року» (номінації: «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво» (для вчителів музичного мистецтва), «Основи правознавства»);

– психолого-педагогічні консиліуми (1,5,10 класи, січень)

– предметні олімпіади (січень-жовтень, ІІ етап – листопад-грудень, ІІІ етап – січень).

10. Визначити пріоритетними напрямами методичної роботи у школі у 2021-2022 навчальному році:

– роботу з обдарованими дітьми;

– упровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес;

– системно-аналітичну і прогностичну діяльність, спрямовану на досягнення результату;

– запровадження інформаційно- комунікаційних педагогічних технологій;

– розвиток профільності навчання;

– підтримка дітей з особливими потребами;

– створення толерантного середовища у навчальному закладі;

– розвиток комунікативних здібностей учнів.

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Володимир КОЗАЧУК

Ніна Дуднік 21348

Про підсумки методичної роботи у І семестрі 2021-2022 н.р.